Så här går det till

Bolagspoolen ägs sedan 2015 av Bolagspartner. Läs mer om oss och beställ lagerbolag och snabbavvecklingar här: www.bolagspartner.se

Informationen nedan kan vara inaktuell.

Omgående organisationsnummer
Redan vid beställningstillfället får du veta vilket organisationsnummer bolaget har. Du kan på en gång börja förbereda olika avtal m.m. i vilka detta nummer ska anges. Detta kan vara speciellt angeläget vid en snabb fastighetsaffär, en överlåtelse från en konkursförvaltare o.s.v.

1. Beställning – Att beställa bolag hos oss

Det är otroligt lätt att beställa ett lagerbolag hos oss. Du kan du lämna in din beställning hur du vill så länge vi får de uppgifter vi behöver, t.ex. bolagets namn, styrelse, aktieägare och verksamhet. Enklast beställer du med interaktiva PDF-blanketter. För att spara tid föreslår vi att du e-postar eller faxar dina blanketter.

Blanketten är interaktiv och sköter de beräkningar som behövs samt visar de upplysningar som du behöver. Genom en enkel knapptryckning så kan du mejla din beställning direkt från blanketten eller spara ned den på hårddisken för att antingen mejla därifrån eller använda vid nästa beställning.

Blanketter i PDF-format

Aktiebolag *
Aktiebolag utökad *

* Blanketten Aktiebolag är tillräcklig i de flesta fall.

Använd blanketten Aktiebolag utökad om du har behov av:
1. revisionsbolag och huvudansvarig revisor
2. bifirma
3. fler styrelseledamöter
4. fler styrelsesuppleanter
5. fler aktieägare
6. mera plats för önskemål

Konstruktion av ett företagsnamn
På Bolagsverkets webbplats kan du få många konkreta tips om hur du kan konstruera ditt företagsnamn.

Underskrifter
Handlingar som ska skrivas under kan du erhålla som: e-post för vanlig underskrift vanlig post för vanlig underskrift (digital underskrift)

2. Handlingar omgående
Så snart vi har mottagit din beställning av lagerbolaget börjar vi arbetet med att skriva ut alla de protokoll, avtal och övriga handlingar som behövs för att anpassa bolaget till den nya verksamheten. Vi e-postar handlingarna till dig omgående, normalt inom en timme.

3. Betalning av aktielikviden
Köparen betalar aktierna i lagerbolaget genom att öppna ett nytt konto i lagerbolagets namn i valfri bank. På detta konto sätts beloppet in. Från samma konto betalas kostnaden för bolagsbildningen. Detta betyder att köparen av ett 50.000 kr-bolag lägger ut endast 50.000 kr. Bolagsbildningskostnaden är en kostnad för lagerbolaget och betalas alltså av nämnda 50.000 kronor.

4. Leverans av Generalfullmakt
När vi har fått de undertecknade handlingarna i retur, och när aktielikvid och arvode är betalda, översänder vi en s.k. generalfullmakt. Med hjälp av denna går det utmärkt att arbeta med bolaget, skriva avtal m.m. i avvaktan på att Bolagsverket registrerar de nya uppgifterna för lagerbolaget.

5. Vi sköter kontakten med Bolagsverket
Naturligtvis ingår det i vårt uppdrag att sköta kontakterna med Bolagsverket tills ärendet är klart. Det sparar mycket tid för dig. Den vanligaste orsaken till att ett ärende blir försenat är att det tänkta företagsnamnet inte blir godkänt. Lämna därför gärna fler än ett namnförslag redan när du beställer ditt bolag!

6. Ärendet är klart!
När Bolagsverket har registrerat lagerbolagets nya namn, styrelse m.m. erhåller vi därifrån ett nytt registreringsbevis. Vi vet att det är angeläget för dig att snarast få ta ta del av dessa nya uppgifter. Vi mejlar därför alltid omgående en kopia av det nya registreringsbeviset till dig som beställare. Efter några dagar får du per post en komplett bolagspärm med överskådligt register, originalprotokoll, aktiebok, aktiebrev m.m.

Ring oss
för omgående kontakt
046-460 12 80
Skicka e-post
för omgående kontakt
info@bolagspartner.se
Dela: