Priser

Bolagspoolen ägs sedan 2015 av Bolagspartner. Läs mer om oss och beställ lagerbolag och snabbavvecklingar här: www.bolagspartner.se

Informationen nedan kan vara inaktuell.

———————————————–

Aktiebolag

Ett lagerbolag kostar 7.800 kr oavsett aktiekapitalets storlek.

Beloppet består av en ej avdragsgill bolagsbildningskostnad, 200 kr, och en avdragsgill kostnad för ändring av styrelse, bolagsordning m m, 4.500 kr, samt registreringsavgifter till Bolagsverket 1.900 kr och 1.200 kr. Moms tillkommer på vårt arvode och den registreringsavgift som avser bolagets bildande. Hela beloppet betalas direkt ur bolaget.

Nybildning av aktiebolag (ej lagerbolag) kostar 2.000 kr plus moms oavsett aktiekapitalets storlek. Vid nybildning genom tillförande av apportegendom tillkommer 800 kr plus moms. Bolagsverkets registreringsavgift tillkommer med 2.200 kr.

Handels- och kommanditbolag

Ett bolag kostar 3.500 kr. Beloppet består av en ej avdragsgill bolagsbildningskostnad, 400 kr, och en avdragsgill kostnad för ändring av verksamhet, bolagsmän m.m., 1.300 kr, samt registreringsavgifter till Bolagsverket 900 kr. Moms tillkommer på vårt arvode och den registreringsavgift som avser bolagets bildande.

Ändringar i aktiebolag

Bolagsordning, styrelse, revisor, bifirma m.m.
Bolagsordningsändring (inklusive eventuell namnändring)600 kr
Bolagsordningsändring i samband med kapitalökning400 kr
Styrelse- och/eller revisorsändring500 kr
Styrelse- och/eller revisorsändring i samband med kapitalökning300 kr
Samtidig bolagsordnings- och styrelse/revisorsändring800 kr
Ändring av enbart firmateckning300 kr
Bifirma500 kr
Tillkommer – avgifter till Bolagsverket
Registreringsavgift – firmaändring1.200 kr
Registreringsavgift – bifirma1.200 kr
Registreringsavgift – övriga ärenden900 kr

Kapitalökningar

Fondemission, vinstmedel1.500 kr
Nyemission1.500 kr
Kombinerad fond- och nyemission2.000 kr
Vid apport eller kvittning tillkommer800 kr
Utskrift av aktiebrev, utöver 10 st20 kr/st
Tillkommer – avgifter till Bolagsverket
Registreringsavgift900 kr

Kapitalminskningar

Återbetalning till aktieägare1.400 kr
Avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman1.400 kr
Täckning av förlust1.000 kr
Tillkommer – avgifter till Bolagsverket
Registreringsavgift – återbetalning till aktieägare och avsättning till fond2.400 kr
Registreringsavgift – täckning av förlust900 kr

Likvidationer

Totalt arvode, inklusive kostnad för likvidator8.000 kr
Tillkommer – avgifter till Bolagsverket
Registreringsavgift1.625 kr

Fusioner

Fusion av helägt dotterbolag (absorption av helägt dotterbolag) 3.000 kr
Omvänd fusion (absorption)3.000 kr
Tillkommer – avgifter till Bolagsverket
Registreringsavgift – verkställande av fusionsplan (både vid helägt dotterbolag och omvänd fusion)1.500 kr
Registreringavgift – genomförd fusion (omvänd fusion)1.000 kr

Övrigt

Angivna priser omfattar genomgång och utskrift  av erforderliga handlingar, kontroll och bevakning hos beställare och Bolagsverket. Moms tillkommer på vårt arvode.

Vi reserverar oss för prishöjningar på grund av höjda registreringsavgifter.

Ring oss
för omgående kontakt
046-460 12 80
Skicka e-post
för omgående kontakt
info@bolagspartner.se
Dela:

Följ oss på Facebook!