Lagerbolag

Bolagspoolen ägs sedan 2015 av Bolagspartner. Läs mer om oss och beställ lagerbolag och snabbavvecklingar här: www.bolagspartner.se

Informationen nedan kan vara inaktuell.

———————————————–

I våra lagerbolag ingår allt till fast pris Inga tillkommande avgifter Inga tillval behövs

Vad är ett lagerbolag?
Ett lagerbolag är ett aktiebolag som aldrig bedrivit någon verksamhet och har ett registrerat aktiekapital på minst 50.000 kr. Bolaget har ett unikt organisationsnummer registrerat hos Bolagsverket.

Som köpare av ett lagerbolag ska du se till att du får följande garantier som lämnas av oss:

Kapitalgaranti – Bolaget är bildat med kontanter. Du erhåller ett dokument (bankintyg) som styrker att detta stämmer.

Verksamhetsgaranti – Vi garanterar att det tidigare inte har bedrivits någon verksamhet i lagerbolaget du köper.

Garanti mot låneförbud – Vi garanterar att det aldrig uppstår något förbjudet lån till nytillträdda ägare. Följs inte detta kan ägare, styrelseledamot eller annan i närståendekretsen drabbas av böter eller fängelse.

Lagstiftningsgaranti – Vi garanterar att vi följer gällande lagstiftning avseende hantering av lagerbolag och debitering av mervärdesskatt på registreringsavgifter. Avgifter till Bolagsverket är normalt befriade från mervärdesskatt, dock inte nyregistreringsavgiften (1 900 kr). Detta i enlighet med en regeringsrättsdom avseende ett överklagat förhandsbesked (Mål nr 5396-09, 2009-11-20).

Nöjd kund-garanti – Känner du dig fortfarande osäker på att anlita oss? Vi garanterar att du inte blir missnöjd med vår hantering och service.

 50.000 kr i aktiekapital räcker
Våra lagerbolag har i grunden ett aktiekapital på 50.000 kr. Önskas högre aktiekapital, görs en kostnadsfri nyemission vid köpetillfället. Den 1 april 2010 sänktes kravet på lägsta aktiekapital i privata aktiebolag till 50.000 kr.

Har lagerbolag revisor?
Sedan den 1 november 2010 kan små aktiebolag välja att inte ha revisor. Lagerbolag kan vi således levereras utan att det krävs någon revisor i bolaget. De bolag som fortsatt måste ha revisor är de som når upp till minst två av följande villkor för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren:

– fler än 3 anställda (i medeltal)
– mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
– mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Eftersom kraven baseras på de senaste två åren innebär det att i princip alla som köper lagerbolag från oss inte behöver revisor under år ett och år två. Ett moderbolag i en koncern måste ha revisor efter två år när ovanstående gränsvärden uppnås i koncernen.

Vilka aktiebolag kan välja att inte ha revisor?
Följande bolag måste alltid måste ha revisor. Det är – publika aktiebolag – aktiebolag som enligt särlagstiftning är skyldiga att ha revisor, exempelvis aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse, och – aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Går lagerbolaget att använda direkt?
När du har betalat in aktielikviden och undertecknat våra bolagshandlingar får du en generalfullmakt. Denna möjliggör att du omgående kan använda lagerbolaget samt ingå avtal och förbindelser och börja bedriva din rörelse. Således kan du sätta igång din verksamhet redan samma dag som du förvärvar lagerbolaget.

Vem är ansvarig för lagerbolaget?
I det ögonblick du förvärvat lagerbolaget och erhållit generalfullmakt är det bolagets nya styrelse som ansvarar för bolagets verksamhet och skyldigheter.

Måste firmatecknaren vara bosatt i Sverige?
Aktiebolagslagen säger att minst hälften av samtliga ledamöter och minst hälften av samtliga suppleanter ska vara folkbokförda inom EES-området. Om ingen av firmatecknarna är folkbokförd i Sverige, måste bolaget ha en särskild delgivningsmottagare som är folkbokförd i Sverige.

Så här går det till att beställa lagerbolag.

Omgående organisationsnummer
Redan vid beställningstillfället får du veta vilket organisationsnummer bolaget har. Du kan på en gång börja förbereda olika avtal m.m. i vilka detta nummer ska anges. Detta kan vara speciellt angeläget vid en snabb fastighetsaffär, en överlåtelse från en konkursförvaltare o.s.v.

Att beställa bolag hos oss
Det är otroligt lätt att beställa ett lagerbolag hos oss. Du kan du lämna in din beställning hur du vill så länge vi får de uppgifter vi behöver, t.ex. bolagets namn, styrelse, aktieägare och verksamhet. Enklast beställer du med interaktiva PDF-blanketter. För att spara tid föreslår vi att du e-postar eller faxar dina blanketter.

Blanketter i PDF-format
Aktiebolag *
Aktiebolag utökad *

 

Ring oss
för omgående kontakt
046-460 12 80
Skicka e-post
för omgående kontakt
info@bolagspartner.se
Dela:

Följ oss på Facebook!