Fusioner

Bolagspoolen ägs sedan 2015 av Bolagspartner. Läs mer om oss och beställ lagerbolag och snabbavvecklingar här: www.bolagspartner.se

Informationen nedan kan vara inaktuell.

Fusion av helägt dotterbolag (absorption av helägt dotterbolag) och omvänd fusion (absorption)
Fusion innebär att ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag, det övertagande bolaget, vid den slutliga registreringen. Samtidigt upplöses överlåtande bolag utan likvidation.

För närvarande erbjuder vi tjänsterna fusion av helägt dotterbolag, vilket är den vanligaste formen av fusion, och fusion genom absorption (omvänd fusion).

Vid fusion av helägt dotterbolag övertar moderbolaget tillgångar och skulder i ett eller flera helägda aktiebolag. Dotterbolaget betraktas därefter som upplöst. Dotterbolaget som upplöses genom fusionen töms på både tillgångar och skulder som flyttas och uppgår i ett moderbolag. Moderbolaget inträder i alla avtal och fast egendom kan överlåtas utan att stämpelskatt ska utlösas.

Har du flera dotterbolag kan de ingå i samma fusionsplan.

Så här beställer du
Kontakta oss via e-post.

Bifoga aktuella registreringsbevis för moder- och dotterbolag tillsammans med  ägarstruktur i moderbolaget.

Handlingar omgående
Så snart vi har mottagit din beställning, börjar vi arbetet med att skriva ut de handlingar som krävs för att fusionen ska kunna genomföras.

Vi sköter kontakten med Bolagsverket
Du får alla fusionshandlingar och naturligtvis ingår det i vårt uppdrag att sköta kontakterna med Bolagsverket tills ärendet är klart. Du kan jobba på som vanligt. Det sparar mycket tid för dig.

Hur lång tid tar det?
En fusion av helägt dotterbolag behöver inte ta mer än tre till fyra månader om samtliga aktieägare har möjlighet att underteckna fusionsplanen.

Ärendet är klart!
När Bolagsverket har registrerat de nya uppgifterna erhåller vi därifrån ett nytt registreringsbevis. Efter några dagar får du från oss de handlingar som har upprättats, tillsammans med Bolagsverkets registreringsbevis.

Prisuppgifter

Fusion av helägt dotterbolag (absorption av helägt dotterbolag) 3.000 kr
Omvänd fusion (absorption)3.000 kr
Tillkommer – avgifter till Bolagsverket
Registreringsavgift – verkställande av fusionsplan (både vid helägt dotterbolag och omvänd fusion)1.500 kr
Registreringavgift – genomförd fusion (omvänd fusion)1.000 kr

Moms tillkommer på vårt arvode.

Ring oss
för omgående kontakt
046-460 12 80
Skicka e-post
för omgående kontakt
info@bolagspartner.se
Dela:

Följ oss på Facebook!