Lagerbolag för handels- och kommanditbolag

Bolagspoolen ägs sedan 2015 av Bolagspartner. Läs mer om oss och beställ lagerbolag och snabbavvecklingar här: www.bolagspartner.se

Informationen nedan kan vara inaktuell.

Omgående organisationsnummer
Redan vid beställningstillfället kan du få veta vilket organisationsnummer lagerbolaget har. Du kan på en gång börja förbereda olika avtal m.m. i vilka detta nummer ska anges. Detta kan vara speciellt angeläget vid en snabb fastighetsaffär, en överlåtelse från en konkursförvaltare o.s.v.

Så här beställer du ett bolag
Det är lätt att beställa ett lagerbolag hos oss. I princip kan du lämna in din beställning hur du vill så länge vi får de uppgifter vi behöver, t.ex. bolagets namn, styrelse, aktieägare, verksamhet m.m. Enklast beställer du med interaktiva PDF-blanketter. För att spara tid föreslår vi att du e-postar eller faxar dina blanketter.

Konstruktion av ett företagsnamn
På Bolagsverkets webbplats kan du få många konkreta tips om hur du kan konstruera ditt företagsnamn. Klicka här för att läsa mer.

Handlingar omgående
Så snart vi har erhållit din beställning börjar vi arbetet med att skriva ut de avtal och övriga handlingar som behövs för att anpassa bolaget till den nya verksamheten. I normalfallet e-postar vi handlingarna till dig redan samma dag som vi får din beställning.

Generalfullmakt
När vi har fått de nya undertecknade handlingarna i retur översänder vi  en s.k. generalfullmakt. Med hjälp av denna går det utmärkt att arbeta med bolaget, skriva avtal m.m. i avvaktan på att Bolagsverket registrerar de nya uppgifterna för bolaget.

Vi sköter kontakten med Bolagsverket
Naturligtvis ingår det i vårt uppdrag att sköta kontakterna med Bolagsverket tills ärendet är klart. Den vanligaste orsaken till att ett ärende blir försenat är att det tänkta bolagsnamnet inte blir godkänt. Lämna därför gärna fler än ett namnförslag redan när du beställer ditt bolag!

Ärendet är klart!
När Bolagsverket har registrerat lagerbolagets nya namn, verksamhet m.m. erhåller vi därifrån ett nytt registreringsbevis. Vi vet att det är angeläget för dig att få ta del av dessa uppgifter snarast möjligt. Vi mejlar därför alltid omgående en kopia av det nya registreringsbeviset till dig som beställare. Efter några dagar får du per post en komplett bolagspärm med överskådligt register, registreringsbevis i original, andelsbevis m.m.

Prisuppgifter
Ett lagerbolag kostar 3.500 kr. Beloppet består av en ej avdragsgill bolagsbildningskostnad, 400 kr, och en avdragsgill kostnad för ändring av verksamhet, bolagsmän m.m., 1.300 kr, samt registreringsavgifter till Bolagsverket 900 kr och 900 kr. Moms tillkommer på vårt arvode och den registreringsavgift som avser bolagets bildande.

Frågor och svar:

Vad menas med s.k. särskiljningsförmåga när man talar om ett bolags firma?
Det går exempelvis inte att registrera Restaurangen HB. Man måste göra ett särskiljande tillägg (initialer, ort, fantasiord eller liknande).

Kan man som verksamhet ange ”handel med varor?
Ja, men då måste man komplettera med vilket slags varor det gäller eller tala om inom vilken bransch bolaget ska vara verksamt. Man kan t.ex. skriva ”handel med varor, såsom …” eller ”handel med varor, främst …”. Alternativt kan man t.ex. skriva ”handel med varor inom livsmedelsbranschen”.

Vilka räkenskapsår får ett handelsbolag eller kommanditbolag ha?
Om bolaget endast har fysiska personer som delägare måste bolaget ha kalenderår. Om bolaget har ett aktiebolag och en fysisk person som delägare måste bolaget också ha kalenderår som räkenskapsår. Ifall bolaget som bolagsmän har två aktiebolag med 30/4 som bokslutsdatum får det också tillämpa samma räkenskapsår. Bolagsverket registrerar inga uppgifter om brutet räkenskapsår. Det är istället något man får hantera gentemot Skatteverket.

Ring oss
för omgående kontakt
046-460 12 80
Skicka e-post
för omgående kontakt
info@bolagspartner.se
Dela: