Kapitalökningar

Ny- och fondemission
Nyemission kan genomföras med kontanter, apportegendom eller kvittning av fordran.
Fondemission genomförs vanligen genom överföring från vinstmedel eller reservfonden. Även andra möjligheter finns.

Så här beställer du ett kapitalökningsärende
Det är lätt att beställa en kapitalökning hos oss. Du fyller i en speciell blankett med uppgift om bolagets aktieägare, ökningsbelopp m.m.

Handlingar omgående
Så snart vi har mottagit din beställning börjar vi arbetet med att skriva ut de handlingar som krävs för att kapitalökningen ska kunna genomföras.

Vi sköter kontakten med Bolagsverket
Naturligtvis ingår det i vårt uppdrag att sköta kontakterna med Bolagsverket tills ärendet är klart. Det sparar mycket tid för dig.

Prisuppgifter

Fondemission, vinstmedel1.500 kr
Nyemission1.500 kr
Kombinerad fond- och nyemission2.000 kr
Vid apport eller kvittning tillkommer800 kr
Utskrift av aktiebrev, utöver 10 st20 kr/st
Tillkommer – avgifter till Bolagsverket
Registreringsavgift900 kr

Moms tillkommer på vårt arvode.

Ring oss
för omgående kontakt
046-460 12 80
Skicka e-post
för omgående kontakt
info@bolagspartner.se
Dela:

Följ oss på Facebook!