Lagerbolag för aktiebolag

Bolagspoolen ägs sedan 2015 av Bolagspartner. Läs mer om oss och beställ lagerbolag och snabbavvecklingar här: www.bolagspartner.se

Informationen nedan kan vara inaktuell.

———————————————–

I våra lagerbolag ingår allt till fast pris Inga tillkommande avgifter Inga tillval behövs

Nedan följer en jämförelse av Bolagspoolen mot andra leverantörer i branschen

Vårt pris: 4 700 krMotsvarande pris hos konkurrent: 5 500-6 000 kr**
Hos oss ingår*Hos konkurrent**
Vid beställning
Omgående organisationsnummerIbland
Bolag bildade med kontantinsats enligt ABL 2 kap Många bildar med kontantinsats
Rådgivning och biträde från beställning till färdigt ärendeMåttlig service
Bankfullmakt för att kunna sätta in aktiekapitaletIngår oftast
Tydliga instruktionerSaknas ibland
Expresshantering gäller för alla beställningarKostar normalt ca 500 kr
NamngranskningKostar normalt ca 500 kr
Nyemission – om högre aktiekapital än 50 000 kr önskasKostar normalt ca 600-800 kr
Bifirma – om så önskasKostar normalt ca 600-700 kr
Skatte- och avgiftsanmälan – hjälp vid upprättandeKostar normalt ca 500 kr

Pågående ärende
Ändring, omskrivning eller komplettering – inga extra kostnaderKostar normalt ca 500 kr
Omgående leverans av generalfullmaktIbland

Vid färdigt ärende
Fysisk bolagspärm innehållande:Pärm kostar normalt ca 200-300 kr
Stiftelseurkund i original – måste finnasAvskrift av stiftelseurkund erbjuds
Köpeavtal i originalMåste finnas
Avräkningsnota för köpet av aktiernaFinns ofta
Uppdaterad aktiebokMåste finnas
Bolagsordning i originalFinns
Protokoll i original från extra bolagsstämma – måste finnasAvskrift erbjuds
Protokoll i original från styrelsemöte – måste finnasAvskrift erbjuds
Bolagets första verifikationerInstruktioner finns ofta

*Alla handlingar kan erhållas på engelska utan extra kostnad.

**Uppgifter är hämtade från konkurrenters hemsidor och genom information från tidigare beställare.

I prisjämförelsen tas inte hänsyn till mervärdesskatt och Bolagsverkets avgifter. Då många leverantörer missar att belägga registreringsavgiften för bolagsbildningen med mervärdesskatt, är deras pris ca 500 kr för lågt. De följer inte lagstiftningen gällande mervärdesskatt.

Omgående organisationsnummer
Redan vid beställningstillfället får du veta vilket organisationsnummer bolaget har. Du kan på en gång börja förbereda olika avtal m.m. i vilka detta nummer ska anges. Detta kan vara speciellt angeläget vid en snabb fastighetsaffär, en överlåtelse från en konkursförvaltare o.s.v.

Att beställa bolag hos oss
Det är otroligt lätt att beställa ett lagerbolag hos oss. Du kan du lämna in din beställning hur du vill så länge vi får de uppgifter vi behöver, t.ex. bolagets namn, styrelse, aktieägare och verksamhet. Enklast beställer du med interaktiva PDF-blanketter. För att spara tid föreslår vi att du e-postar eller faxar dina blanketter.

Blanketter i PDF-format
Aktiebolag *
Aktiebolag utökad *

Garantier

Kapitalgaranti
Vi garanterar att bolaget du köper är bildat med kontanter, d.v.s. att aktiekapitalet 50.000 kr är insatt på ett nyöppnat konto i en svensk bank. Du får ett dokument (bankintyg) som styrker att detta stämmer.

Verksamhetsgaranti
Vi garanterar att det tidigare inte har bedrivits någon verksamhet i lagerbolaget du köper.

Garanti mot låneförbud
Vi garanterar det aldrig uppstår något förbjudit lån till nytillträdda ägare av våra lagerbolag. Följs inte detta kan ägare, ledamot eller annan i närståendekretsen drabbas av böter eller fängelse.

Lagstiftningsgaranti
Vi garanterar av vi följer gällande lagstiftning avseende hantering av lagerbolag och debitering av mervärdesskatt på registreringsavgifter. Avgifter till Bolagsverket är normalt befriade från mervärdesskatt, dock inte nyregistreringsavgiften (1.900 kr). Detta i enlighet med en regeringsrättsdom avseende ett överklagat förhandsbesked (Mål nr 5396-09, 2009-11-20).

 

Ring oss
för omgående kontakt
046-460 12 80
Skicka e-post
för omgående kontakt
info@bolagspartner.se
Dela:

Följ oss på Facebook!