Kapitalminskningar

Ändamål med minskningen
Aktiekapitalet kan minskas genom återbetalning till aktieägare, täckning av förlust och avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Så här beställer du ett kapitalminskningsärende
Det är lätt att beställa en kapitalminskning hos oss. Du fyller i en speciell blankett med uppgift om bolagets aktieägare, minskningsbelopp m.m.

Handlingar omgående
Så snart vi har mottagit din beställning börjar vi arbetet med att skriva ut de handlingar som krävs för att kapitalminskningen ska kunna genomföras.

Vi sköter kontakten med Bolagsverket
Naturligtvis ingår det i vårt uppdrag att sköta kontakterna med Bolagsverket tills ärendet är klart. Det sparar mycket tid för dig.

Prisuppgifter

Återbetalning till aktieägare1.400 kr
Avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman1.400 kr
Täckning av förlust1.000 kr
Tillkommer – avgifter till Bolagsverket
Registreringsavgift – återbetalning till aktieägare och avsättning till fond2.400 kr
Registreringsavgift – täckning av förlust900 kr

Moms tillkommer på vårt arvode.

Ring oss
för omgående kontakt
046-460 12 80
Skicka e-post
för omgående kontakt
info@bolagspartner.se
Dela:

Följ oss på Facebook!