F-skatt för lagerbolag

Bolagspoolen ägs sedan 2015 av Bolagspartner. Läs mer om oss och beställ lagerbolag och snabbavvecklingar här: www.bolagspartner.se

Informationen nedan kan vara inaktuell.

I sitt meddelande SKV M 2009:4 skriver Skatteverket: Ansökan om F-skattsedel bör behandlas utan onödigt dröjsmål. En ansökan som inte kräver någon utredning bör därför handläggas snarast, inom 14 dagar från ankomstdagen. Krävs utredning, t.ex. på grund av att frågan om näringsverksamhet bedrivs är oklar eller att det är svårt att konstatera vem/vilka som är företagsledare, bör en längre handläggningstid kunna accepteras. I dessa fall bör dock handläggningstiden inte överstiga sex veckor.

Här kan du hämta Skatteverkets blankett för skatte- och avgiftsanmälan i PDF-format.

Om du behöver en broschyr med anvisningar hur du fyller i skatte- och avgiftsanmälan klickar du här.

Broschyren är i PDF-format. Skatteverkets information gällande F-skatt hittar du här.

Vill du ha hjälp med att fylla i blanketten, kontakta oss omgående! Det ingår i priset!

Frågor och svar:

Hur fyller jag i avsnitt A på blanketten? Är verksamheten i ett lagerbolag nystartad, övertagen, ombildad eller pågående sedan tidigare?
Verksamheten ska klassas som ombildad.

Ring oss
för omgående kontakt
046-460 12 80
Skicka e-post
för omgående kontakt
info@bolagspartner.se
Dela:

Följ oss på Facebook!